Motto

Projekty unijne

Od września 2010 r. do listopada 2010 r. realizuję projekt pt. Stawiam na przedsiębiorczość - Kobiecy Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Książ Wlkp. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 30 mieszkanek gminy Książ Wlkp. poprzez lokalne inicjatywy wsparcia koleżeńskiego i usługi edukacyjne.

Na realizację zajęć pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3.

30 Pań z naszej gminy BEZPŁATNIE korzysta z udziału Klubie Wsparcia Koleżeńskiego, Kursie Nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Warsztatach Przedsiębiorczości. Ponadto, 15 wybranych w konkursie uczestniczek skorzysta z zajęć na Kursie Fotograficznym.

Co się dzieje na zajęciach:

  • Klub Wsparcia Koleżeńskiego – prelekcje dotyczące prawa pracy, rynku pracy, wizażu, prowadzenia „małej firmy”, zagadnień medycznych, praw kobiet, pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój osobisty, kulinariów;
  • Kurs Nowoczesnych Technologii Informacyjnych – 40 godz. intensywnej nauki obsługi komputera;
  • Warsztaty Przedsiębiorczości – 24 godz. nauki technik skutecznej autoprezentacji, pisania aplikacji o pracę, metod ubiegania się o pracę, komunikowania się między ludźmi, asertywności, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem.
  • Kurs Fotograficzny – obsługa aparatu fotograficznego, profesjonalnego fotografowania oraz komputerowej obróbki zdjęć fotograficznych.