Motto

Witam na mojej stronie

Beata Paul - mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii, absolwent podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami, certyfikowany doradca zawodowy, akredytowany przez PARP trener EFS na lata 2007 – 2013.

Wieloletni trener z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i obsługi klienta, autoprezentacji, public relations, aplikowania o fundusze strukturalne oraz doradztwa zawodowego i personalnego.

Realizuje szkolenia dla następujących grup odbiorców: przedsiębiorcy, pracownicy urzędów pracy, jednostki samorządowe oraz rządowe, indywidualne osoby dorosłe – pracujące i poszukujące pracy.

Projektant i wykonawca projektów szkoleniowo-doradczych w zakresie profilowania kompetencji personelu, rekrutacji i selekcji personelu, wartościowania pracy m. in. dla takich organizacji jak: Europejska Grupa Doradcza z Kalisza, WYG Int’l z Warszawy, Lider Plus z Torunia, Regionalne Centrum Szkoleniowe z Białegostoku, APS Sp. z o.o. z Białegostoku, Spomasz S.A. z śar, Grupa Morison z Poznania.

Współautor publikacji „Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej, Poradnika dla Pracodawców i Pracobiorców” pod red. M. Skarżyńskiego oraz „Przedsiębiorczość w edukacji” pod red. naukową A. Andrzejczak.

Współprojektant i koordynator cyklów szkoleń i doradztwa na zlecenie m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Ministerstwa Gospodarki oraz w ramach funduszy strukturalnych.

Zakres tematów szkoleniowych:
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Trening asertywności,
 • Zarządzanie zespołem,
 • Zarządzanie motywacją,
 • Doskonalenie kompetencji interpersonalnych,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, m.in. rekrutacja i selekcja kadr, zarządzanie w oparciu o kompetencje, system okresowej oceny pracowniczej, systemy motywowania,
 • Obsługa klienta i techniki sprzedaży,
 • Zarządzanie czasem,
 • Aktywne metody poszukiwania pracy,
 • szkolenia sekretariackie,
 • szkolenia dot. pozyskiwania środków na rozwój firmy –fundusze unijne;

Zakres doradztwa psychologicznego:
 • diagnoza wraz z opinią wymiarów osobowości oraz temperamentu,
 • diagnoza wraz z opinią kompetencji osobistych i zawodowych,
 • poradnictwo psychologiczne w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.

Zakres usług doradztwo zawodowego:
 • diagnoza własnych potrzeb oraz preferencji zawodowych,
 • opracowanie planu działań koniecznych, aby z sukcesem powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny),
 • przeanalizowanie dostępnych ofert pracy pod kątem własnych predyspozycji oraz aspiracji zawodowych.

Zakres usług doradztwa personalnego:
 • rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym metodą ośrodka oceny (Assessment Center),
 • opracowanie i wdrażanie opisów stanowisk pracy; wartościowanie pracy,
 • opracowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych, systemu motywacyjnego, planów rozwoju zawodowego,
 • badanie i profilowanie kompetencji zawodowych,
 • analiza wynagrodzeń,
 • opracowywanie narzędzi i metod pomiaru potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji przeprowadzonych szkoleń.